Guangzhou Marchi Packaging Equipment Co.,Ltd.

Add:Hong Ba Fang Creative Industrial Park,Shiqi Town,Panyu District,Guangzhou City,Guangdong Province,China

① Name:Mona Hu,Cell/WhatsApp:+86-18919605953

E-mail:monamarchipack@gmail.com

② Name:Mia Yao,Cell/WhatsApp:+86-18998329191

E-mail:mia.yao@foxmail.com

③ Name:Rowan Zhong,Cell/WhatsApp:+86-17875531281

E-mail:rowan-package@qq.com